Patru orașe europene au lansat o alianță pentru prezervarea magazinelor locale emblematice

176
Magazin tradițional in Lisabona, Portugalia. Foto: Depositphotos

Orașele Paris, Roma, Barcelona și Lisabona au lansat o alianță având ca scop prezervarea magazinelor locale emblematice și promovarea acestei inițiative la scară internațională, informează publicația The Mayor.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței International Day on Iconic Retail Shops in European Cities, care a avut loc pe 7 martie 2023 la Barcelona și al cărui obiectiv principal este acela de a crea strategii comune între diferite orașe pentru păstrarea patrimoniului comercial european.

Transformarea afacerilor mici și reziliente în obiective de patrimoniu

Unitățile comerciale emblematice sunt magazine considerate a avea caracter și tradiție istorică. În unele cazuri, acestea sunt vechi de secole, o mărturie a eforturilor și dăruirii mai multor generații de proprietari de afaceri și care întăresc concepția despre Europa ca comunitate culturală, bazată pe valori și o istorie comună.

Potrivit oficialilor, acestea sunt un exemplu clar de expresii culturale și creativitate care includ atât moștenirea culturală materială, cât și imaterială. Aceste magazine au contribuit la dezvoltarea economică și au generat identitate și locuri de muncă, iar în prezent au devenit atracții turistice de sine stătătoare.

Au fost depistate o serie întreagă de riscuri care afectează protecția și conservarea acestor unități în prezent. Printre acestea se numără viabilitatea afacerii în vremurile moderne, conservarea și protejarea patrimoniului material și imaterial, succesiunea generațională, gentrificarea, presiunea imobiliară și decalajul digital sau adaptarea la schimbările climatice.

Obiectivele noii alianțe

Cele patru orașe consideră că ar trebui creată o cartă internațională a unităților comerciale emblematice, care să determine, prin consens, ceea ce este considerat un stabiliment emblematic sau unic și diferitele tipologii definite cu nivelurile de protecție a patrimoniului (proprietate, mobilier, materiale) și culturale (creativitatea) corespunzătoare, astfel încât să poată fi definite instrumentele de protecţie şi valorificare a acestui tip de local.

În acest sens, este esențială crearea unor unități de management specializate în administrațiile publice, la care să participe și sectorul privat.

Alianța consideră că trebuie urmărite următoarele obiective:

  • Încurajarea protecției, conservării și punerii în valoare a patrimoniului a unităților comerciale emblematice prin recunoașterea acestora ca și categorie în cadrul legal de protecție a patrimoniului, promovarea recensământului și catalogării;
  • Obținerea recunoașterii în cadrul convențiilor și inițiativelor UNESCO, FAO, Uniunea Europeană, Consiliul Europei sau Organizația Statelor Ibero-Americane. De asemenea, Parlamentul European va fi îndemnat să promoveze o rezoluție care să recunoască valoarea acestor locații pentru identitatea europeană;
  • Diseminarea rolului comercial și unic al unităților comerciale emblematice. Pot fi generate instrumente (orientări, bune practici), programe de consolidare a capacităților și acțiuni comune coordonate, cum ar fi Ziua Internațională a unităților comerciale emblematice sau o agendă anuală;
  • Cooperarea între orașele implicate în prezervarea magazinele emblematice: articularea unei rețele internaționale pentru a promova schimbul de experiență și a construi o alianță pentru magazinele emblematice din orașe, cu scopul de a împărtăși soluții, cunoștințe și bune practici cu sprijinul instituțiilor europene și internaționale.